top of page

Mesafeli Satış Sözleşmesi

TARAFLAR

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ve Kullanım Şartları aşağıdaki taraflar arasında elektronik ortamda teyit verilerek yürürlüğe girmiştir:

 

1. akdenizgenclikfestivali.com
Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca “AGF” olarak anılacaktır.

2. Kullanıcı : Kayıtlı Kullanıcı
AGF nin  servislerinden faydalanmaya başlayan ve/veya devam eden kişi veya kuruluşlar.

 

KISALTMALAR

İşbu Kullanım Şartlarında yer alan aşağıdaki ifadeler kendilerine aşağıda verilen anlamları ifade eder:

“AGF”,  "www.akdenizgenclikfestivali.com." adresindeki internet sitesini (“Site”),

“Kullanıcı”, işbu Kullanım Şartlarını kabul ederek Site’ye üye olan ve Site vasıtasıyla veya Site üzerinden, Firma tarafından sağlanan ve/veya tedarik edilen hizmetlerden faydalanan gerçek kişiyi,

“Firma”, Site’de veya Site aracılığı ile Firma tarafından satışa sunulacak hizmetleri, Kullanıcı’ya Site’de yer alan ilan koşul ve şartlarla sağlamayı kabul ve taahhüt eden gerçek ve tüzel kişileri,

 

KONU VE KAPSAM

İşbu Sözleşmenin konusu Kullanıcının,  AGF'nin Sitesi vasıtasıyla Firma tarafından sağlanan ve sunulan hizmetlerden ve bu hizmetlere ilişkin fırsatlardan ücreti karşılığında faydalanmasıdır. BuBilet'in Site içeriğinde sağlamış olduğu hizmetin kapsamı Kullanıcı ile Firma’nın bir araya getirilerek Firma’nın satmakta olduğu hizmetlerin Kullanıcılar tarafından Site’de belirtilen koşullarla satın alınmasıyla sınırlıdır. Dolayısıyla Kullanıcı BuBilet’in sitede yer alan ürünlerin satıcısı, sağlayıcısı veya sunucusu olmadığının ve hizmetleri asıl sağlayan Firma ile BuBilet’in birbirinden tamamen bağımsız ve farklı kişiler olduğunun bilincindedir. Kullanıcı, Site’de yer alan hizmetler ve ürünlerin satışına ilişkin olarak tek sorumlunun Firma olduğunun bilincinde olduğunu ve BuBilet’in Sitede yer alan hizmetlerin sunulması, sağlanması ve satılması ile ilgili olarak herhangi bir taraf sıfatının ve dolayısı ile de bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

AGF SİTE KULLANIM ŞARTLARI

www.akdenizgenclikfestivali.com tüm üyelerin kullanımına açıktır. Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

• Siteye üyelik formlarında veya Site içeriğine daha sonra eklenerek yanlış, eksik veya yanıltıcı bilgi beyan edilmesi, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler ve başta 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun olmak üzereTürkiye Cumhuriyeti yasalarıyla ve bunlara ilişkin sair mevzuata ters düşen bilgilerin siteye kaydedilmesi kesinlikle yasaktır.

• Kullanıcılara kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmasından (bu bilgilerin kullanıcı dışındaki kişiler tarafından kullanılmasından) kaynaklanacak her türlü zarardan doğrudan Kullanıcı sorumludur.

• Kullanıcı, internet ortamında bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Kullanıcı bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğün asli sorumlusudur..

• Sitenin güvenliğini tehdit edecek AGF'ye veya Kullanıcı’lara zarar verecek virus, trojan, program kırma (hacking) yazılımları ve diğer teknolojilerin kullanılması yasaktır. Kullanıcı Kullanıcı, bu yasağa aykırı hareket etmesi halinde AGF'nin maruz kalacağı her türlü zararı ve ziyanı tazmin etmekle mükelleftir.

• Kullanıcı satın aldığı ürünün ücretini ödemekle yükümlüdür. Ödemediği takdirde AGF bu kullanıcının siteyi kullanmasını engeller ve Kullanıcı aleyhinde sair yasa yollarına başvurabilir.

• Sitenin güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi ve değiştirilmesi halinde AGF Kullanıcı’nın üyeliğini derhal iptal edebileceği gibi ayrıca Kullanıcının bu tarz eylemleri sebebiyle yol açtığı her türlü zarar ve ziyanı Kullanıcı’dan tazmini için her türlü yasa yollarına başvurabilir.

• Yasal olarak reşit olmayan kullanıcılar siteyi kullanamaz. Fark edildiği takdirde AGF bu kullanıcının siteyi kullanmasını geçici olarak ya da tamamen engelleyebilir.

• Site içeriğinin izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalanması, yayınlanması ve çoğaltılması veya BuBilet’ın izni olmadan link vermesi kesinlikle yasaktır.

• akdenizgenclikfestivali.com'da  sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. BuBilet, içeriğinde yer alan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya AGF'nin izni olmadan link vermek yasaktır.
Bu sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı AGF'ye aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır. BuBilet'in bilcümle fikri mülkiyet haklarının Kullanıcı tarafından ihlal edilmesi halinde AGF'nin ilgililer aleyhine suç duyurusunda bulunmak da dahil kanundan doğan tüm hakları saklıdır.

• AGF'ye iletilen tüm geri bildirimlerin kullanım hakkı AGF'ye aittir. İstenildiği taktirde AGF tarafından pazarlama amacıyla kullanılabilir. Kullanıcı bu bilgilerin pazarlama amacıyla AGF tarafından kullanılabileceğini peşinen kabul eder.

bottom of page